Baanbrekende technologieën

Baanbrekende technologieën

Aan de hand van een big data-benadering en zes beproefde indicatoren voor innovatie onthult ons team de eerste tekenen van potentiële omwentelingen in uw sector. Zo helpen we u voorsprong te nemen en geïnformeerd te beslissen om al dan niet te (des)investeren.

Grote doorbraken anticiperen

CREAX volgt nauwgezet alle technologische ontwikkelingen — zowel binnen uw sector als daarbuiten — die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf en uw concurrentiekracht op lange termijn. Daarvoor hebben wij een uniek proces ontwikkeld gebaseerd op octrooien, waarmee we evoluties volgen en vroege tekenen van opkomende technologieën opsporen. Ons doel? Anticiperen op grote doorbraken, zodat u actie kunt ondernemen. 

Hoe werkt het?

  1. Nadat we gebrieft zijn, voeren we gratis een vooronderzoek uit om te zien of uw vraag beantwoord kan worden aan de hand van onze algoritmen die baanbrekende technologieën opsporen. 
  2. Op basis van ons onderzoek naar baanbrekende technologieën stellen wij een lijst op van materialen, technologieën en nieuwe processen die in de komende twee tot vier jaar opgang zullen maken in uw sector. 
  3. Vervolgens gaan wij voor elk item op deze lijst na wat de invloed ervan zal zijn op uw bedrijf in de komende tien jaar, en of het een kans of een bedreiging vormt. 
  4. Elk van de technologieën met betrekking tot uw uitdaging zal aan zes 'innovatie-indicatoren' getoetst worden. Deze indicatoren zijn gebaseerd op onderzoeksrapporten, octrooiactiviteit, citaten, technologische verschuivingen en clusters. Samen vormen zij een gewogen score van elke technologie die betrekking heeft op uw uitdaging. 
  5. Om de zes maanden werken we deze lijst met baanbrekende technologieën bij en lichten we u in als er iets verandert. Zo blijft u voortdurend op de hoogte van mogelijke omwentelingen.

Zou je graag contact met ons opnemen?

Wij kijken ernaar uit om over jouw uitdagingen te praten.