Stappenplan voor uw technologie-ontwikkeling

Stappenplan voor uw technologie-ontwikkeling

Uw producten moeten noodgedwongen mee evolueren met verschillende markt- en bedrijfstrends. Wij is bepalen wat die trends precies zijn, hoe uw producten daardoor moeten veranderen, en welke technologieën dat mogelijk maken.

De juiste koers naar succes

Het succes van een nieuw product hangt af van twee factoren: in hoeverre het een specifieke behoefte in uw beoogde markt vervult, en hoe goed het aansluit bij uw huidige bedrijfsstrategie. Maximaal inzicht verkrijgen in deze twee perspectieven is essentieel om tot een goed stappenplan te komen.

Wat moet er geanalyseerd worden?

Voor elke markt is een diepgaande analyse vereist van:

  • Algemene politieke, economische, maatschappelijke, technologische, ecologische en juridische trends
  • Concurrenten
  • Opkomende technologieën
  • De behoeften van klanten en sleutelfiguren in de hele waardeketen
  • De evolutie van de markt (groeiverwachting, marktaandeel, evolutie van de marge …)
  • Concurrentiestrategie

Welke eigenschappen moet mijn product hebben?

Nagaan welke producteigenschappen het best zouden inspelen op bedrijfs- en marktimpulsen is essentieel om te bepalen hoe uw product kan evolueren. Wij kunnen mee werken aan een visie voor uw product in lijn met de gewenste evolutie ervan, en de weg bereiden voor technologieën die dat mogelijk maken.

Wat is de meest geschikte technologie?

Bepalen welke technologieën de evolutie van uw product mogelijk maken — of het nu gaat om nieuwe materialen of nieuwe productieprocessen — gebeurt door eerst het bestaande technologielandschap in kaart te brengen. Zo kunnen bijvoorbeeld patenten van beoogde partners aan het licht komen die de sleutel vormen tot de volgende generatie van uw product. De output moet getoetst worden aan de potentiële invloed ervan op de belangrijkste producteigenschappen en op de ontwikkeling binnen het bedrijf, dan wel via overname van of samenwerking met een partner. 

Gerelateerde blogberichten

Zou je graag contact met ons opnemen?

Wij kijken ernaar uit om over jouw uitdagingen te praten.